Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Behöver du hjälp av en jurist när det gäller lag och avtal ?

Sponsrat inlägg i samarbete med Fondia

 Behöver du hjälp av en jurist när det gäller lag och avtal ?

Har du ett företag och inte har viss erfarenhet inom vissa lagar och avtal som gäller. Då kan du anlita en affärsjurist som kan hjälpa dig med utredningar, förhandlingar, granska eller upprätta kontrakt.

Fondia har jurister inom många områden. Hit kan du vända dig om du behöver hjälp när det gäller ditt företag.

Vissa blandar ihop jurister och advokater. Behöver du hjälp privat vänder du dig till en advokatbyrå, men gäller det ett företag så är det en juristbyrå du ska vända dig till.

Nytt företag

När du startar upp ett nytt företag kan det ibland behövas en jurist för att få hjälp med aktieägaravtal och avtal som ska vara mellan företaget och kunder eller leverantörer.

Ett företag behöver personal och då måste det finnas anställningsavtal med rätt innehåll. En jurist kan se till att detta uppfylls för att det inte ska bli någon tvist om något händer. Och blir det någon tvist mellan företag och personal kan du få hjälp av juristerna. Gäller också vid fackliga förhandlingar, omplaceringar eller vid uppsägning.

Idag är det viktigt att skydda personalens personuppgifter då allt finns datoriserat. En jurist kan hjälpa till och se till att företaget har ett bra dataskydd.

Avtal

Fondia kan hjälpa till med att upprätta avtal och villkor. Dom hjälper också till med avtalsförhandlingar och hjälper till med utbildningar i avtalsrättsliga frågor.

Marknadsföring

Idag finns det många sätt att marknadsföra sitt företag. Du kanske behöver råd och expertis när det gäller e-handel, hemsida, marknadsföring på sociala medier eller om företaget ska skriva ett sponsringsavtal.

Tvister

Tyvärr kan det inträffa tvister mellan olika parter. Fondia kan hjälpa till med både förhandling och medling mellan parterna. Går det till allmän domstol kan Fondia hjälpa till med den processen.

Lämna ett svar

Till startsidan